موضوعات مرتبط: دانستنی ها ،

تاريخ : سه شنبه 2 اسفند1390 ا 6 نويسنده : کاظم نقی زاده مقدم ا
.: نوکری نـنگ است اما گاه دارد افتخار هر که نوکر بر حسین گردید آقایی کند :.