موضوعات مرتبط: دانستنی ها

تاريخ : سه شنبه 2 اسفند1390 | 6 | نویسنده : کاظم نقی زاده مقدم |
بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست، تغییر آینده است