kazem2002

کاظم نقی زاده مقدم

kazem2002

http://kazem2002.blogfa.com

قاصدک

قاصدک - عکسهایی از قدرت خدا

قاصدک

زندگیست دیگر!

همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست،

همه سازهایش کوک نیست!

باید یاد گرفت با هر سازش رقصید،

حتی با ناکوک ترین ناکوکش...

اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن!

حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد...

به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند،

به این سالها که به سرعت برق می گذرند

قاصدک

سه شنبه 2 اسفند1390
عکسهایی از قدرت خدا
: قاصدک:کاظم نقی زاده مقدم در 6 *
اسمِ بازیِ ما و خدا زندگی ست هیچ چیز، مثلِ بازیِ قشنگِ ما عجیب نیست بازی ای که ساده است و سخت، مثلِ بازیِ بهار با درخت